Less than a week to go to the start of new music classes for those under 3 and under 7 – book before start date of Sept 28 – Classes are held through the medium of Welsh.

Camau Cerdd yn Dod i Ddinbych

Bydd y prosiect cerdd arloesol Camau Cerdd yn dod i Ddinbych am y tro cyntaf yn fuan iawn.

Mae’r prosiect sydd eisoes wedi bod yn rhedeg yng Ngwynedd am nifer o flynyddoedd yn cael ei redeg gan Ganolfan Gerdd William Mathias mewn partneriaeth gydag un o diwtoriaid y Ganolfan, Marie-Claire Howorth.

Bydd y prosiect yn Ninbych yn cael ei arwain gan Charlotte Amy Green sydd wedi hyfforddi gyda Marie-Claire.

Mae Charlotte, sydd yn gerddor brwd ac yn chwarae i Fand Pres Porthaethwy ynghyd â rhoi gwersi offerynnau pres, yn edrych ymlaen yn fawr at gael cychwyn y prosiect yn Ninbych:

‘Wedi i ni gynnal gwersi blasu nôl ym mis Gorffennaf rydym ni’n hyderus y bydd Camau Cerdd yn ffynnu yn Ninbych ac y byddwn ni’n gallu sicrhau fod plant yr ardal yn cael cychwyn cerddorol cadarn.’

Cymera’r Ganolfan Gerdd falchder yn y ffaith bod Camau Cerdd yn cael ei gynnal gan gerddor medrus sydd â phrofiad helaeth mewn dysgu cerddoriaeth i blant ifanc.

Mae’r prosiect yn Ninbych wedi ei rannu i mewn i ddau grŵp oedran:

Camau Cyntaf i blant rhwng 15 mis a 3 mlwydd oed, sy’n anelu at ddarparu cyflwyniad cyffredinol i blant i fyd cerdd, gan hefyd ymdrechu i ysbrydoli rhieni / gofalwyr i ddefnyddio cerddoriaeth gyda hyder â’u plant.

Mae Camau Nesaf ar gyfer plant rhwng 4 a 7 mlwydd oed. Yma’r bwriad yw parhau i ddatblygu dealltwriaeth y plant o gerddoriaeth mewn modd hwyliog trwy ddefnyddio amryw o ddulliau yn cynnwys gemau, sol-ffa ac offerynnau cerdd.

‘Erbyn i blant gychwyn eu haddysg gerddorol yn yr ysgol neu gychwyn gwersi offerynnau neu ganu, bydd Camau Cerdd yn barod wedi datblygu dealltwriaeth y plant o fyd cerdd – deall rhythm, gallu darllen cerddoriaeth, syniad da o wahanol offerynnau a’u seiniau, a bod yn gallu gwrando a mynegi eu hunain gyda cherddoriaeth’ eglura Charlotte Green, tiwtor Camau Cerdd Dinbych.

Bydd y gyfres gyntaf o 10 sesiwn Camau Cerdd, a gefnogwyd gan Fenter Iaith Sir Dinbych a Chelfyddydau Sir Ddinbych yn cychwyn ar y 28ain o Fedi 2015 yn Ninbych. Cysylltwch â Chanolfan Gerdd William Mathias am ragor o wybodaeth ac i archebu lle i’ch plentyn. 01286 685230 / dinbych@cgwm.org.uk

Nodiadau i’r Golygydd

Am ragor o wybodaeth neu i gysylltu â’r awdur cysylltwch â gwydion@cgwm.org.uk / 01286 685230

Elusen addysgiadol yw Canolfan Gerdd William Mathias sydd â nod o hyrwyddo talent gerddorol.

Ers pymtheng mlynedd, mae’r Ganolfan wedi cynnig cyfleoedd amhrisiadwy i ddysgu cerddoriaeth, ac mae’n ganolfan cynabyddedig ar gyfer cerddoriaeth ac yn derbyn cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Yng Nghaernarfon y lleolir ein prif Ganolfan, ac rydym wedi bod yn cynnig gwersi cerdd yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych ers 2012.

Darperir gwersi rheolaidd mewn ystod eang o offerynnau yn ogystal â dosbarthiadau meistr gan gerddorion enwog, cyngherddau, gweithdai, gwyliau a chyrsiau ar amrywiaeth eang o feysydd cerddorol.

Mae Camau Cerdd yn cael ei redeg mewn partneriaeth gyda’r Ganolfan Gerdd a Marie Claire Howorth. Mae’r gyfres yn Ninbych yn cael ei gefnogi gan Menter Iaith Sir Ddinbych a Celfyddydau Sir Ddinbych.

Kids

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s